23 oktober 2019 
8 min. leestijd

Medisch rekenen oefenen I gratis online oefenen

Medisch rekenen oefenen I gratis online oefenen

Als verpleegkundige moet je goed kunnen rekenen. Een verkeerde berekening kan namelijk
grote gevolgen hebben voor zowel jou als persoon, de patiënt en de zorginstelling waarvoor
je werkzaam bent. Een verkeerde dosering van medicijnen kan een patiënt immers zieker
maken en kan hem zelfs fataal worden. Door met medisch rekenen aan de slag te gaan, kun
je ervoor zorgen dat je geen onnodige fouten maakt. Jouw vaardigheden gaan immers
vooruit. Dit begint al vanaf jouw opleiding, waar je medisch rekenen oefenen gaat en aan
het einde van de rit een toets moet maken. Onderstaande informatie helpt jou om jezelf
voor te bereiden en op de juiste manier aan de slag te gaan.

Inhoudsopgave
Wat houdt medisch rekenen oefenen in?
Medisch rekenen oefenen aan de hand van verschillende onderwerpen
Het belang van medisch rekenen oefenen


Wat houdt medisch rekenen oefenen in?

Wanneer je de opleiding verpleegkunde volgt, of een van de andere opleidingen voor de
zorg, krijg je te maken met medisch rekenen. Dit rekenen houdt in dat je verschillende
eenheden moet kunnen omzetten, de basisregels van rekenvaardigheid moet kennen en aan
de hand van verschillende berekeningen en formules de juiste medicatie moet aantonen
voor een patiënt. Medisch rekenen oefenen kan jou hierbij helpen. Wanneer je namelijk
oefent, ga je de verschillende formules sneller zien en heb je de oefeningen binnen de
kortste tijd onder de knie.

Medisch rekenen oefenen houdt in dat je de verschillende vragen gaat oplossen. Je krijgt
hierbij theorie gegeven, die je goed in je op moet nemen. In de theorie staan verschillende
regels omschreven waarmee je vooruitgeholpen wordt. Zo krijg je de formules van zuurstof
berekenen, de verschillende geheugensteuntjes voor het omzetten van eenheden en de
basis om de verschillende infusen in te kunnen stellen. Met de extra oefeningen kun je
ervoor zorgen dat je alle handvatten hebt en jouw zelfvertrouwen groeit. Je leert hiermee
ook verschillende berekeningen uit je hoofd te maken, wat van pas kan komen in de praktijk.

Medisch rekenen oefenen aan de hand van verschillende onderwerpen

Wanneer je medisch rekenen oefenen gaat, krijg je te maken met veel verschillende
onderwerpen. Ieder deel belicht een ander gedeelte van het werkveld. Je krijgt als
verpleegkundige namelijk met veel verschillende situaties te maken, waar je ook andere
berekeningen bij moet maken. Wanneer iemand een infuus krijgt, moet er immers gekeken
worden op welke stand of snelheid het infuus moet worden ingesteld. Iemand die tabletten
krijgt voor bepaalde kwalen heeft genoeg tabletten nodig om een paar dagen door te komen
en moet weten hoeveel tabletten er ingenomen moeten worden om het gewenste resultaat
te behalen.

Wanneer je met medisch rekenen oefenen gaat, kun je zuurstof berekenen tegenkomen. Er
zijn veel situaties waarbij een patiënt zuurstof toegediend moet krijgen, wat niet altijd vanuit
het centrale systeem van het ziekenhuis komt. Hiervoor moet een zorgverlener de juiste
instellingen bij het zuurstofsysteem instellen. Dit wordt gedaan aan de hand van berekenen

hoeveel zuurstof er vrijkomt bij een bepaalde cilinder en een bepaalde druk. Op deze manier
kun je ook bepalen hoelang iemand met een cilinder doorkomt.

Een patiënt helpen met ademhalen door de juiste zuurstof toediening

Voor zuurstof berekenen geldt de regel: vrijgekomen zuurstof in liters = de druk in bar x de
inhoud van de cilinder in liters. Dit is de eerste formule die je nodig hebt bij het medisch
rekenen oefenen. Vanuit deze formule ga je namelijk alle vragen uitbouwen totdat je overal
een antwoord op hebt. Zorg er daarom voor dat je deze formule ergens opschrijft, zodat je
hem er bij het oefenen bij kunt pakken wanneer dit nodig is. Probeer hem echter wel uit je
hoofd te leren, zodat je ook tijdens de toets direct aan de slag kunt gaan met de
berekeningen.

Een voorbeeld van een berekening die je moet maken bij het onderdeel zuurstof is:
Mevrouw Jansen woont thuis en heeft een longaandoening. Voor deze aandoening krijgt ze
continu zuurstof toegediend. Mevrouw maakt gebruik van een 10 liter cilinder binnenshuis
en een 2 liter cilinder buitenshuis. Om de voorraad te controleren bekijk je hoeveel zuurstof
nog in de cilinders zit. Beide staan op 190 bar afgesteld. Hoeveel zuurstof komt er vrij bij
beide cilinders? 190 x 10 = 1900 zuurstof liter die vrijkomt. 190 x 2 = 380 liter vrijgekomen
zuurstof.

De volgende vraag zou dan kunnen zijn dat er 375 liter zuurstof nodig is als mevrouw Jansen
op controle naar het ziekenhuis gaat. Hoeveel druk moet de manometer aangeven bij een 2
liter cilinder? Hiervoor draai je de formule om tijdens het medisch rekenen oefenen. De
formule wordt nu ‘druk in bar = hoeveelheid benodigde zuurstof / inhoud van de cilinder’.
De berekening wordt daarom 375 / 2 = 187,5 bar. Er moet dus 187,5 bar op de cilinder staan
om de benodigde zuurstof toe te kunnen dienen bij mevrouw Jansen.

Medicijnen verdunnen en de juiste hoeveelheden aanleveren

Ook concentraties behoren onder het medisch rekenen oefenen. Een concentratie is de
verhouding van een bepaalde stof in een andere stof. Vaak wordt dit uitgedrukt in
procenten. Het kan ook zijn dat het uitgedrukt wordt in millimol. Dit staat op het etiketmedicijnen
aangegeven en daarnaast in de bijsluiter omschreven. Dit zijn het aantal werkzame deeltjes
die in het medicijn zit per volume-eenheid. Een mol is hierbij 6 x 10 23 en een millimol is 6 x
10 20 . Daarbij weegt 1 Mol waterstof 1 gram, koolstof 12 gram en water 18 gram. Hoewel de
gewichten verschillen, zitten er net zoveel werkzame deeltjes in deze stoffen.

Bij concentraties is het niet alleen van belang dat je weet hoe je met bovenstaande gegevens
moet werken, maar ook hoe je een bepaalde stof kunt verdunnen om tot de gewenste
oplossing te komen. Hiervoor reken je eerst uit hoeveel milligram of milliliter je van een stofZuurstof toedienen
in de gewenste concentratie nodig hebt, daarna hoeveel milliliter dit van de beschikbare
oplossing is en kun je deze hoeveelheid aanvullen tot de gewenste hoeveelheid. Hierbij moet
je met verschillende eenheden kunnen werken, wat je kunt bewerkstelligen door medisch
rekenen oefenen te gaan.

Een voorbeeld van het berekenen van concentraties: Een tablet vitamine C weegt 700 mg.
Ieder tablet bevat 500 mg vitamince C. Hoe hoog is de concentratie van vitamine C in een
tablet? De concentratie wat jij als antwoord krijgt, wordt weergegeven in procenten. 500 /

700 = 5 / 7 = 0,71. Door 0,71 te vermenigvuldigen met 100 procent krijg je jouw antwoord.
Er zit 71 procent vitamine C in een tablet. Een ander voorbeeld gebeurt aan de hand van
mol-berekeningen. Een gezond mens heeft een glucosewaarde tussen de 3,3 en 5,6 mmol
per liter in het bloed zitten. Wanneer er de diagnose suikerziekte vastgesteld moet worden,
wordt er 75 gram glucose (417 mmol) in het drinkwater gedaan. Voor twee uur wordt de
bloedglucose om het half uur bepaald. Wanneer er geen suikerziekte vastgesteld wordt,
komt de waarde niet boven 11 mmol/L uit. Waarom doet de hoeveelheid water er niet toe
bij de glucosetolerantietest? Hoeveel weegt 1 Mol glucose en hoeveel gram glucose per liter
komt overeen met 11 mmol per liter?

Verschillende infusen voor meerdere doeleinden

Bovenstaande vragen moet je tijdens het medisch rekenen oefenen kunnen beantwoorden.
Het is hierbij van belang dat je de theorie en alle gegeven informatie aandachtig doorleest.
Een deel over het hoofd zien, zorgt er al snel voor dat je de verkeerde concentraties maakt
en de patiënt te veel of te weinig medicatie toegediend krijgt. Wees daarom te allen tijde
nauwkeurig. Gebruik tijdens het oefenen eventueel een rekenmachine, zodat je zeker weet
dat je alles goed uitrekent. In de praktijk zal dit echter niet altijd voor komen, waardoor je
het uiteindelijk ook uit jouw hoofd moet gaan doen. Je moet dan weten hoe de formules in
elkaar steken.

Met infusen te werk gaan zal ook vaak gebeuren binnen jouw werkveld. Ook hier is het
belangrijk dat je weet wat de verschillen zijn tussen de infusen en hoe je deze zo in kunt
stellen dat de gewenste hoeveelheid toegediend wordt. Hiervoor bestaan twee
verschillende infusen. De eerste is een druppelgestuurd infuus. Dit infuus wordt ingesteld
aan de hand van het aantal druppels per milliliter. Je moet hierbij in gedachten houden dat
er 20 druppels per milliliter toegediend worden. Je zult dus moeten weten hoeveel druppels
er nodig zijn om de gewenste hoeveelheid te hebben en aan de hand hiervan de goede
stand in moeten toetsen.

Het andere infuus is een volumegestuurd infuus. Dit infuus is om geheel nauwkeurig de
hoeveelheden toe te kunnen dienen. Hierbij gaat het niet om het aantal druppels, maar de
hoeveelheden via een spuit door de buis heen te krijgen. Hierbij gaat het om het aantal
milliliter dat er binnen een bepaalde tijd binnen moet komen bij de patiënt. Je moet
hiervoor goed weten welke oplossingen er gemaakt moeten worden en hoeveel dit per
minuut of per uur is. Er komt dus meer bij kijken dan alleen de basisbenodigdheden. Je moet
heel precies toe kunnen dienen, zodat de patiënt niet te veel binnenkrijgt of medicijnen mist
om op de juiste manier te kunnen functioneren.

Bereken het aantal druppels of de doorstroomsnelheid

druppelsnelheid berekenen
Je kunt ook hier verschillende voorbeelden bij krijgen. Deze voorbeelden kunnen van pas
komen bij het medisch rekenen oefenen. Je hebt meer inzicht in de vraagstelling en weet
wellicht beter wat je moet doen. Wanneer je het aantal druppels per gift moet weten, moet
je eerst kijken hoeveel druppels dit in totaal zijn om de volledige dosering toe te dienen.
Neem als voorbeeld dat je in 4 uur tijd 250 mL glucoseoplossing toe moet dienen. Wat is
hierbij de gewenste druppelsnelheid? Als eerste reken je hier het totaal uit. 250 x 20
druppels = 5000 druppels. Er zijn dus 5000 druppels in vier uur tijd. Daarna deel je deze door
4, zodat je het per uur weet. Er worden 1250 druppels per uur toegediend, wat 125 druppels

per 6 minuten is. Door dit door 6 te delen, weet je dat de druppelsnelheid op 21 druppels
per minuut moet komen.

Bij een volumegestuurd infuus werkt dit net iets anders. Het is daarbij ook belangrijk dat je
de spuit niet helemaal vol doet. Een spuit van 50 mL kun je beter tot 48 mL vullen en dan de
snelheid instellen op 2 mL per uur. Als voorbeeld: De patiënt krijgt voor zijn maagulcus
ranitidine via een infuus toegediend. Hij moet 300 mg per 23 uur hebben. De ampullen die
beschikbaar zijn, bevatten 50 mg per 2 mL. De klaargemaakte spuit is 24 uur houdbaar.
Hoeveel milliliter ranitidine en hoeveel milliliter fysiologisch zout moeten er in de spuit?
Hoeveel milliliter hiervan moet je per uur geven?

Het belang van medisch rekenen oefenen

Medisch rekenen oefenen kan eraan bijdragen dat je sneller de juiste berekeningen kunt
maken, zonder dat je hier veel onnodige fouten bij maakt. Door regelmatig te oefenen kun je
in de praktijk ook sneller handelen. Je moet immers gedurende de dag vaak aan de slag gaan
met het berekenen van medicijnen. Wanneer je fouten maakt, kan dit ernstige gevolgen
hebben voor een patiënt. Denk hierbij niet aan extra ziektes, maar ook aan overlijden. Dit
heeft nadelige gevolgen voor jouw loopbaan, maar ook voor de zorginstelling waarbij je
werkzaam bent. Jouw kennis en vaardigheden zijn dus van groot belang.

Medisch rekenen oefenen draagt daarnaast bij aan jouw zelfvertrouwen. Hoe meer je
oefent, hoe beter het gaat. Als je merkt dat je bijna geen fouten meer maakt, ga je ook met
meer zelfvertrouwen de toets in en ben je in het werkveld ook productiever. Je durft immers
alle handelingen aan te pakken en handelt in tijden die cruciaal bent volgens het protocol.
Jouw werkgever zal daarom ook op jouw resultaten van de medisch rekenen toets letten
wanneer je aangenomen wordt voor een functie. Maar ook als je al aan het werk bent is het
van belang dat je blijft oefenen met medisch rekenen, zodat jouw kennis niet verloren gaat.

Ook slagen voor je medisch reken examen?

Wil je oefenen om te kunnen slagen voor het medisch reken examen? Doe dan de Medisch reken training van medischrekenenoefenenen.nl. Met de Medisch reken training kun je tegen een vergoeding levenslang de belangrijkste onderdelen van medisch rekenen onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter zult gaan scoren op de verschillende onderdelen van het examen. Bekijk hieronder 👇 onze trainingspakketten.
€ 147,-
€ 37,-
  • Na de aankoop direct toegang
  • life time toegang
  • Onze klantenservice staat voor je klaar
  • Meer dan 1.156 tevreden klanten gingen u voor

(prijs zal binnenkort weer stijgen)

“In het verleden scoorde ik super slecht voor rekenen! Na een tijdje oefenen was mijn score gestegen door het maken van  jullie oefentoetsen met uitleg. Het is echt waar dat door te oefenen en door jezelf goed voor te bereiden je veel beter scoort.
- Karin Vermeer
” De medisch reken training is een goede oppepper geweest. De training heeft me goed geholpen met het voorbereiden op de medisch rekentoets”
- Linda Verbeek